O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

O nama

O nama

JKP Sava Pećinci

Slobodana Bajića 5 , 22410 Pećinci

 

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991. godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Kamion za odnošenje smeća

Stalne inovacije u službi stanovnika Opštine Pećinci

Snabdevanje parom i klimatizacija

Snabdevanje parom i klimatizacija

Snabdevanje parom i klimatizacija
Održavanje javnih zelenih površina

Održavanje javnih zelenih površina

Održavanje javnih zelenih površina
Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
Pogrebne delatnosti

Pogrebne delatnosti

Pogrebne delatnosti
Održavanje čistoće na površinama javne namene, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina.

Održavanje čistoće na površinama javne namene, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina.

Održavanje čistoće na površinama javne namene, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina.
Uklanjanje uginulih životinja

Uklanjanje uginulih životinja

Uklanjanje uginulih životinja

Organizaciona struktura preduzeća

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor javnog preduzeća čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima tri člana, od kojih je jedan predsednik
Direktor JKP Sava
Direktor JKP Sava
Željko Milićević
Pravna Služba
Pravna Služba
U pravnoj službi se obavljaju poslovi koji se odnose na: praćenje propisa, posebno propisa iz radnih odnosa, zdravstvene zaštite ...
Tehnička Služba
Tehnička Služba
Tehnički sektor je organizacioni deo JКP Sava, koji obavlja tehničke usluge na nivou celog preduzeća

Jedno od merila dobro organizovane lokalne zajednice jeste i
neometano funkcionisanje komunalnih usluga.

"Trudimo se iz godine u godinu da podižemo kvalitet usluge odnošenja smeća, kako bi smo na taj način doprineli podizanju kvaliteta života i očuvanju životne sredine u lokalnoj zajednici“
Željko Milićević direktor JKP Sava

Sakupljanje otpada

Održavanje javnih površina

24/7 Podrška