O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Dokumentacija

Dokumentacija

Važna dokumentacija
koju možete preuzeti sa našeg sajta

Prijava sahrane

Procedura i informacije

Prijava sahrane

Odluka

Odluka o uređenju i održavanju groblja na teritoriji Opštine Pećinici

Cenovnik komunalnih usluga

Kompletan cenovnik usluga JKP Sava

Izveštaj o poslovanju za 2021. godinu

Objavljen 21.04.2022.

Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu

Objavljen 21.04.2021.

Statut JKP Sava

Statut Javnog komunalnog preduzeća Sava Pećinci

Skice pijaca

Pećinci i Šimanovci