O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Javne nabavke

Javne nabavke

Tekuće javne nabavke
JKP Sava Pećinci

Javna nabavka 01.01.2022.

Nabavka opreme i materijala

Javna nabavka 01.02.2022.

Nabavka opreme i materijala

Javna nabavka 01.03.2022.

Nabavka opreme i materijala

Javna nabavka 01.04.2022.

Nabavka opreme i materijala

Javna nabavka 01.05.2022.

Nabavka opreme i materijala

Javna nabavka 01.06.2022.

Nabavka opreme i materijala

Javna nabavka 01.07.2022.

Nabavka opreme i materijala

Javna nabavka 01.08.2022.

Nabavka opreme i materijala

Uspešno
sprovedene javne nabavke

Možemo da se pohvalimo izuzetnom saradnjom sa našim partenerima koja je rezultirala da do sada nismo imali prigovore na sprovedene javne nabavke

4272

Sprovedene javne nabavke

25

Kompanije sa kojima sarađujemo

Kontaktirajte nas za sva pitanja
i nedoumice vezane za javne nabavke