O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Uklanjanje uginulih životinja

Odnošenje uginulih životinja besplatno za pećinačke domaćine

Uginule životinje su do sada pored stočnih grobalja vrlo često završavale i na divljim deponijama ili zelenim površinama duž atarskih puteva, ali i centralnih saobraćajnica u našoj opštini. Ovakav odnos prema animalnom otpadu ne samo da je protivzakonit, nego predstavlja i stalan zdravstveni rizik po stanovništvo jer može biti izvor brojnih zaraznih bolesti, a direktno ugrožava i životnu sredinu.U želji da izađe u susret stočarima i poljoprivrednicima pećinačke opštine, Javno komunalno preduzeće “Sava” uvelo je novu uslugu odnošenja uginulih životinja. Uginule životinje se odvoze direktno iz domaćinstva vlasnika, a ova usluga se građanima neće naplaćivati.
Vlasnici domaćih životinja više informacija o proceduri koju treba da primene u slučaju uginuća životinja mogu dobiti putem telefona 022/2436-510.