O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Snabdevanje parom i klimatizacija

Grejanje
CEVOVOD
PRAVNI SUBJEKTI
Fizička lica
Grejanje

Grejanje JKP Sava

Usluga grejanje – snabdevanje parom i klimatizacija

Toplana

Toplana – postrojenje za proizvodnju toplote pumpa toplu vodu potrošačima kroz mrežu daljinskog grejanja. Topla voda se u domaćinstvima koristi za grejanje prostorija i podno grejanje, te za proizvodnju sanitarne tople vode. Sanitarna topla voda se zagreva u izmenjivaču toplote u kojem topla dovodna voda svoju toplotu prenosi na vodu koja izlazi iz slavina.
Topla voda iz toplane može direktno da se koristi za zagrevanje prostorije. Alternativno, izmenjivač toplote takođe može preneti toplotu u unutrašnju cirkulaciju. Voda iz toplane – koja je sada hladna jer se toplota prebacila u sanitarnu toplu vodu i grejanje – vraća se u toplanu i tako neprekidno cirkuliše u zatvorenom cevovodu.
CEVOVOD

Usluga grejanje – snabdevanje parom i klimatizacija

Cevovod

Topla voda iz toplane može direktno da se koristi za zagrevanje prostorije. Alternativno, izmenjivač toplote takođe može preneti toplotu u unutrašnju cirkulaciju. Voda iz toplane – koja je sada hladna jer se toplota prebacila u sanitarnu toplu vodu i grejanje – vraća se u toplanu i tako neprekidno cirkuliše u zatvorenom cevovodu.

PRAVNI SUBJEKTI

Usluga grejanje – snabdevanje parom i klimatizacija

Pravni subjekti

Da bi JКP „Sava“ uopšte mogla da pristupi proceduri za odobrenje priključenja postojećih objekata u objektima pravnih subjekata, objekat mora imati svu neophodnu zakonsku dokumentaciju! Neophodnu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev za izdavanje tehničkih uslova a u cilju budućeg ugovaranja, možete pronaći na linku dole:

Preuzmi dokumentaciju

Fizička lica

Usluga grejanje – snabdevanje parom i klimatizacija

Fizička lica

Preduslovi za obradu zahteva za izdavanje tehničkih uslova za priključenje kućne grejne instalacije novoizgrađenih objekata na sistem daljinskog grejanja:
Za priključenje novoizgrađenih objekata na sistem daljinskog grejanja potrebno je podneti zahtev a svi neophodni dokumenti koji se prilažu uz zahtev navedeni su u prilogu samog formulara-obrasca.

Preuzmi dokumentaciju