O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Pijačne usluge

Pijace u naseljima Pećinici i Šimanovci

Skupština opštine Pećinci je, na sednici održanoj 8. jula 2016., donela odluku o upravljanju, uređivanju i održavanju pijaca na teritoriji opštine Pećinci, kojom je upravljenje pijacama povereno Javnom komunalnom preduzeću „Sava“ iz Pećinaca.

Kako iznajmiti tezgu na pijaci

skice pijaca Pećinci i Šimaovci