O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Održavanje javnih zelenih površina

Javni prostori - javne površine i javni objekti - opšti pregled problematike

Javni prostor dostupan je svim građanima. Ipak, na ovu njegovu, osnovnu karakteristiku, često zaboravljamo. Zapravo, od prvih zajedničkih pašnjaka i pojila koje su svi članovi jedne zajednice mogli da koriste prema svojim potrebama, zajednički prostor nikada nije dostigao taj svoj ideal – da bude dostupan svima...
Ni danas, kada nas preko dva milenijuma razdvaja od starogrčke agore, javni prostori još uvek nisu dostupni svim građanima. Ovo je još jedan od izazova koji su pred nama, kako u građevinskom i infrastrukturnom (prilazne rampe, bezbedne trake za slepe, itd), tako i u kulturološkom, civilizacijskom smislu (tolerancija, poštovanje različitosti, itd).
Sa druge strane, u skladu sa društvenim normama, zakonima ili podzakonskim aktima, definišemo određene restrikcije, stalne ili privremene, za korišćenje javnih prostora kako bi oni mogli da ispune svoju svrhu i da pruže bezbednost za sve građane i imovinu. Tako su javni prostori zapravo fizičko okruženje, koje otelotvorava jedno od suštinskih civilizacijskih pitanja - gde je granica mojih i tuđih sloboda?
Javne površine u naseljenim mestima

Javne površine u naseljenim mestima

Održavanje javnih površina u naseljenim mestima vrši se po dinamici ...
Javne površine od opšteg interesa stanovnika

Javne površine od opšteg interesa stanovnika

Dečija igrališta, sportski tereni, površine oko institucija ....
Javne površine van naseljenih mesta

Javne površine van naseljenih mesta

Uklanjanje divljih deponija, košenje trave ...