O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Održavanje grobalja i sahranjivanje

Opšti uslovi

Održavanje:
Cenovnik usluga:
Nadležnost:
Usluge koje pruža JKP Sava:
Pećinci
Pećinci

Pećinci

Adresa:
Osoba za kontakt:
Brestač
Brestač

Brestač

Adresa:
Osoba za kontakt:
Donji Tovarnik
Donji Tovarnik

Donji Tovarnik

Adresa:
Osoba za kontakt:
Obrež
Obrež

Obrež

Adresa:
Osoba za kontakt:
Šimanovci
Šimanovci

Šimanovci

Adresa:
Osoba za kontakt:
Subotište
Subotište

Subotište

Adresa:
Osoba za kontakt:
Karlovčić
Karlovčić

Karlovčić

Adresa:
Osoba za kontakt:
Kupinovo
Kupinovo

Kupinovo

Adresa:
Osoba za kontakt:
Sibač
Sibač

Sibač

Adresa:
Osoa za kontakt:
Sremski Mihaljevci
Sremski Mihaljevci

Sremski Mihaljevci

Adresa:
Osoba za kontakt:
Ogar
Ogar

Ogar

Adresa:
Osoba za kontakt:
Popinci
Popinci

Popinci

Mesno groblje u Popincima nije u nadležnosti JKP Sava Pećinci. Za bliže informacije obratite se mesnoj kancelariji Popinici
Prhovo
Prhovo

Prhovo

Adresa:
Osoba za kontakt:
Deč
Deč

Deč

Adresa:
Osoba za kontakt:
Ašanja
Ašanja

Ašanja

Adresa:
Osoba za kontakt: