O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

JKP Sava: stalni radovi na uređenju mesnih grobalja

JKP Sava se u okviru svojih osnovnih delatnosti bavi i uređenjem svih mesnih grobalja u Opštini Pećinci, osim groblja u naselju Popinci koji je u nadležnosti te mesne zajednice.

Nakon postavljenih ograda u Brestaču, Ogaru, Donjem Tovarniku i Kupinovu, Javno komunalno preduzeće “Sava” nastavlja sa radovima na uređenju mesnih grobalja u svih 15 naselja pećinačke opštine. Kako nam je rekao direktor ovog preduzeća Željko Milićević, trenutno su u toku radovi na uređenju staza na mesnom groblju u Deču.

“Naši radnici trenutno betoniraju staze na mesnom groblju u Deču, a nakon toga u planu je da ove godine izbetoniramo i staze na mesnom groblju u Prhovu. Što se tiče ograđivanja grobalja, koje pored estetskog izgleda doprinosi i urednosti, ostaje nam da se ograde groblja u Sibaču, Karlovčiću i Prhovu. Takođe, u Pećincima smo postavili kapiju na ulasku u stari deo groblja, a treba da se ogradi i deo kod glavnog ulaza između kapele i ograde, čime će i ovo groblje biti potpuno zatvoreno. Naravno, u tom slučaju, jedino od svesti građana će zavisiti da li će kapije biti uredno zatvorene, a smeće odloženo isključivo u kontejnere, koji su postavljeni na svim mesnim grobljima” – rekao je Milićević i dodao da betoniranje staza i ograđivanje grobalja spada u red prioriteta rada ovog preduzeća, jer će time biti doveden red u ovu komunalnu oblast.