O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Ekološka savest od malih nogu: PU “Vlada Obradović Kameni”

Reciklaža

Ekološka savest od malih nogu: PU “Vlada Obradović Kameni” Pećinci u okviru svojih redovnih ekoloških aktivnosti priključila se projektu “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini”, u okviru kojeg sakupljaju otpad – plastične flaše, limenke, čepove, baterije i hartiju, čime su vaspitači započeli sa procesom razvijanja svesti o reciklaži kod dece.

Ekološka savest
Mališani iz Pećinaca se od malih nogu uče važnosti reciklaže

Kako je rekla Anita Volčevski, direktor PU Kameni, untrašnjost vrtića u Pećincima, kao i dvorište opremljeno je kontejnerima za razvrstavanje otpada.

Kako bi lakše razvrstavali otpad, stupili smo u kontakt sa firmom “Sekopak”, koja nam je poklonila kontejnere za unutrašnji prostor vrtića. Njima smo opremili vrtić u Pećincima, Subotištu, Donjem Tovarniku, Obrežu, Kupinovu i Ašanji. Pećinačko Javno komunalno preduzeće “Sava” nam je poklonilo kontejnere koje smo stavili u dvorište našeg vrtića u Pećincima. Sakupljeni otpad dalje odvozimo u obližnje reciklažne centre. Sve ove aktivnosti deca su prenela i u svoje porodice, tako da sada i roditelji aktivno učestvuju u sakupljanju otpada – rekla nam je Volčevski.

Koordinator projekta “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” je vaspitačica Branislava Ilić koja sa decom u pećinačkom vrtiću putem raznih ekoloških radionica radi na podizanju ekološke svesti kod najmlađih.

Reciklaža plastičnih čepova

Reciklaža doprinosi očuvanju prirodnih bogatstava i ugroženih vrsta, smanjuje stopu zagađenosti i potrošnju energije. Imajući sve to u vidu, u našem vrtiću već dugi niz godina negujemo ekološke aktivnosti, kroz druženje i igru, kroz razne vrste radionica u saradnji sa roditeljima. Trudimo se da što više vremena provodimo u prirodi kako bi je što bolje upoznali, kao i na koji način možemo da je čuvamo, kako da pomognemo životinjama, šta im je potrebno, kako napraviti kućicu za ptice. Zajedno oktrivamo tajne prirode od Antarktika do Rusije – kazala je Ilić.