O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Usluge – Pravni subjekti

Snabdevanje parom i klimatizacija

Usluga grejanje - snabdevanje parom i klimatizacija

Pravni subjekti

Da bi JКP „Sava“ uopšte mogla da pristupi proceduri za odobrenje priključenja postojećih objekata u objektima pravnih subjekata, objekat mora imati svu neophodnu zakonsku dokumentaciju! Neophodnu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev za izdavanje tehničkih uslova a u cilju budućeg ugovaranja, možete pronaći na linku dole: