O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Usluge – odnonošenje smeća – kabasti otpad

Besplatna usluga za stanovnike u svih 15 naselja u Opštini Pećinici

01

Na poziv - JKP "Sava" dolazi u vaše domaćinstvo i odnosi kabasti otpad

Pored redovnog odnošenja smeća po naseljima, dolazi na poziv građana i za odnošenje kabastog otpada, tako da nema potrebe da se takva vrsta otpada odlaže na bilo koje drugo mesto
02

Odnošenje pepela

Radnici JKP "Sava" u okviru usluge odnošenja smeća, odnose i pepeo, ukoliko je hladan i upakovan u plastične vreće težine do 20 kilograma, tako da građani pećinačke opštine nemaju nikakvu potrebu da krše zakon i svež žar bacaju u kontejnere postavljene na javnim površinama.