O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Usluge – FIZIČKA LICA

Snabdevanje parom i klimatizacija

Usluga grejanje - snabdevanje parom i klimatizacija

Fizička lica

Preduslovi za obradu zahteva za izdavanje tehničkih uslova za priključenje kućne grejne instalacije novoizgrađenih objekata na sistem daljinskog grejanja:
Za priključenje novoizgrađenih objekata na sistem daljinskog grejanja potrebno je podneti zahtev a svi neophodni dokumenti koji se prilažu uz zahtev navedeni su u prilogu samog formulara-obrasca.