O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Usluge – Cevovod

Usluga grejanje - snabdevanje parom i klimatizacija

Cevovod

Topla voda iz toplane može direktno da se koristi za zagrevanje prostorije. Alternativno, izmenjivač toplote takođe može preneti toplotu u unutrašnju cirkulaciju. Voda iz toplane - koja je sada hladna jer se toplota prebacila u sanitarnu toplu vodu i grejanje - vraća se u toplanu i tako neprekidno cirkuliše u zatvorenom cevovodu.