O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Usluga sakupljanje – divlje deponije

Divlje deponije - velika opasnost za našu Opštinu

01

Sanacija divljih deponija

JKP "Sava" kontinuirano radi na sanaciji i čišćenju divljih deponija u Opštini Pećinici
02

Zalaganje da se stane na put nastanku novih divljih deponija

Saradnja sa svim opštinskim organima, nadležnim Ministarstvima kao i inspekcijskim organima.