O nama

Javno komunalno preduzeće “SAVA” Pećinci je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Pećinci 1991 godine, a radi obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšeg interesa.

Usluga sakupljanje u naselju

Napravićemo dodatne kilometre, ali posao mora biti završen

01

Odnošenje smeća za domaćinstva

Odnošenje smeća se vrši po ustaljenom rasporedu, zavisno od potreba stanovnika pojedinih naselja.
02

Odnošenje smeća za zdravstvene ustanove

Po zahtevu korisnika
03

Odnošenje smeća za poslovne korisnike

Po zahtevu korisnika
04

Odnošenje smeća za javne ustanove

Po zahtevu korisnika